رولبرینگ ها ( Roller Bearings ) قطعاتی هستند که امکان حرکت نسبی بین دو قطعه را از طریق غلطش فراهم می کنند. در رولبرینگ ها سطح تماس ساچمه با سطوح ، به صورت یک خط می باشد و به همین دلیل آن ها قادر خواهند بود فشار شعاعی بسیار زیادی را تحمل کنند ، ولی قادر به تحمل فشار محوری نمی باشند.

تفاوت اصلی رولبرینگ و بلبرینگ در مقاومت آنها در برابر انواع بارهای وارده است. به طور کلی بار وارده بر انواع رولبرینگ ها و بلبرینگ ها به دو صورت شعاعی ( radial ) و محوری ( thrust ) می باشد و بسته به موقعیت و شرایطی که بلبرینگ مورد استفاده قرار می گیرد ، یکی از این دو بار و یا هردو بار بر آن وارد می شوند.

اجزای تشکیل دهنده رولبرینگ:
– حلقه یا کُنس داخلی (Inner Race)
– حلقه یا کُنس خارجی (Outer Race)
– اجزای غلتان (Rolling Element)
– قفس یا نگهدارنده (Cage)

نمایش یک نتیجه